Shenango Twp, PA (5-11-19)
Men from church built a wheel chair ramp today, 5-11-19